Andezit Taşı Moloz Duvar Uygulamaları

  

Andezit Taşı Uygulama ve İşçilik

  

  

  

  

  

  

Andezit Taşı

Andezit kaynağını yerkabuğunun altındaki magma tabakasından alan ve yeryüzüne kadar çıkıp soğumasını burda gerçekleştiren dışpüskürük kayaçlardandır..(diğerleri bazalt, obsidiyen, tüf vs...) volkanik ya da magmatik taşlar sınıfına girer. Kaplama ve tezyinde, kaldırım ve bordür taşı olarak ve birçok sahada kullanımı olan andezit, Ankara'da yoğun olarak kullanılması nedeniyle Ankara taşı olarak da bilinir.